Warning: Use of undefined constant DISALLOW_FILE_EDIT - assumed 'DISALLOW_FILE_EDIT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-config.php on line 62
Spotkanie z dzielnicowymi 16 i 17 maja | Spółdzielnia Mieszkaniowa BLOK

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” gościła funkcjonariuszy Policji, będących dzielnicowymi, pracującymi w rejonach, gdzie położone są nieruchomości Spółdzielni:

♦ w dniu 16 maja br.- odbyło się spotkanie z dzielnicowymi pracującymi na Jeżycach,

♦ w dniu 17 maja br.- odbyło się spotkanie z dzielnicowymi pracującymi na Łazarzu.

Tematem obu spotkań było omówienie najczęściej spotykanych problemów mieszkańców naszych nieruchomości i możliwości ich rozwiązania.

Okolice, gdzie znajdują się nasze nieruchomości, należą do względnie spokojnych. Najwięcej skarg i interwencji zgłaszanych do naszych dzielnicowych dotyczy drobnych konfliktów międzysąsiedzkich.

Istnieje system policyjny zwany „Mapą zagrożeń bezpieczeństwa”, gdzie można zgłaszać stałe lub powtarzające się niebezpieczne incydenty.

„Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

*informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

*informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;

w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,

*informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Więcej informacji o mapie na stronie www.policja.pl”

Ponadto mieszkańcy mogą korzystać z aplikacji mobilnej „Moja komenda”. Możemy przy jej pomocy sprawdzić, który dzielnicowy jest odpowiedzialny za teren, na którym mieszkamy.

„Aplikacja mobilna „Moja Komenda” została przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policję w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Jest to aplikacja bezpłatna opracowana na urządzenia mobilne bazujące na systemach operacyjnych Android oraz iOS.

Aplikacja, po jej zainstalowaniu, może pracować w trybie off-line, jednak jej pełne funkcjonalności są widoczne przy zapewnieniu dostępu do sieci Internet.

Baza danych zawiera informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane kontaktowe ponad 8 tysięcy dzielnicowych z terenu kraju.

Aplikację można pobrać na https://play.google.com”

Policjanci podzielili się ze Spółdzielnią praktycznymi obserwacjami ze swojej pracy i oto kilka zaleceń naszych dzielnicowych:

♦ nie wpuszczać obcych ludzi do klatki schodowej,

♦ nie otwierać drzwi mieszkania osobom nieznanym, używać wizjera,

♦ sprawdzać, czy osoba, która do nas dzwoni i czegoś żąda, jest faktycznie osobą, za którą się podaje,

♦ nie wpuszczać do mieszkania sprzedawców np. dywanów,

♦ nie nadużywać Policji wzywając ją do interwencji w problemach, które można rozwiązać radząc się bliskich nam osób,

♦ osoby prowadzące samotny tryb życia powinny a przestępcy najpierw obserwują swoją ofiarę,

♦ zwrócić uwagę na to, że oszustwom i wyłudzeniom sprzyja efekt zaskoczenia ofiary,

♦ podczas interwencji Policji wykonywać polecenia policjantów,

♦ nie trzymać butli gazowych w mieszkaniach gdzie jest instalacja gazowa, ponieważ jest to zagrożenie i przestępstwo,

♦ uczyć się pierwszej pomocy przy ratowaniu życia, jest to prawny obowiązek, należy posiadać plaster, woreczek PE i inne przedmioty mogące pomóc w ratowaniu życia,

♦ przed dłuższym wyjazdem upewnić się czy zamknęliśmy drzwi i okna, poprosić zaufaną osobę aby opiekowała się mieszkaniem.

Prewencja kryminalna.

Policja zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do każdego komisariatu w celu znakowania rowerów w programie „Poznański rower – bezpieczny rower”. Na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji podane są komisariaty i terminy znakowania rowerów. Ponadto organizowane są festyny, na których można oznakować rower niewidzialnymi oznaczeniami i dostają one „dowód osobisty”.

Nasi dzielnicowi zapraszają wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi Policji.

Zarząd Spółdzielni wystosował do Komendy Wojewódzkiej list z podziękowaniami za możliwość spotkania się z dzielnicowymi, ponieważ bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą każdego człowieka.

Notatkę ze spotkania z dzielnicowymi sporządziła Iwona Sztompka.

Dzielnicowi pracujący na Jeżycach                                                                                                                                                                                                           Komisariat Poznań-Jeżyce, ul.Kochanowskiego 16 tel. 61 841 22 12
st. sierż. Mateusz Pluciński 519 064-593, 618413646 , st. sierż. Piotr Pawlikowski, sierż. Michał Ganas 786 936 017, 61 841 22 01, st. post. Judyta Kuźma,                      e-mail: dyzurny.poznan-jezyce@po.policja.gov.pl

Dzielnicowi pracujący na Łazarzu                                                                                                                                                                                                                  Komisariat Poznań-Grunwald ul.Rycerska 2, tel. 61 841 21 11, 61 841 21 82, 61 841 21 83
st. sierż. Adam Borkowski 519 064 544 (Arciszewskiego 1), mł. asp. Łukasz Kaczmarek 519 064 556 ( Lodowa 34A, Łukaszewicza 14, Potockiej-Dmowskiego), mł. asp. Michał Żymirski 786 936 010 (Niegolewskich 28,30),  mł. asp. Joanna Ucińska 786 936 006 (Bogusławskiego 10, Potworowskiego 5, Sczanieckiej 3A,4), e-mail: dyzurny.poznan-grunwald@po.policja.gov.pl