Spotkania z mieszkańcami os. Norwida w sprawie termomodernizacji

Odbyły się w sali konferencyjnej S.M.”BLOK” przy ul. Dąbrowskiego 18 w dniach:

Budynek Jeżycka 48 – 15 marca 2019 r.

Budynek Norwida 15 – 18 marca 2019 r.

Budynek Norwida 17 – 19 marca 2019 r.

Budynek Norwida 19 – 20 marca 2019 r.

 

Na spotkaniach omówiono problemy związane z planowaną termomodernizacją.

Czas najwyższy dokonać termomodernizacji. Ocieplone są ściany szczytowe, trzeba ocieplić wschodnie i zachodnie ściany. Spółdzielnia nie ma możliwości sfinansowania termomodernizacji z własnych środków. Pojawiła się możliwość zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w programie JESSICA 2. Audyt energetyczny pokazał, że docieplenie ścian i modernizacja c.w.u. pozwoli podnieść wydajność energetyczną termomodernizacji wymagana do otrzymania kredytu w tym programie. Czas spłaty kredytu będzie wynosił 19 lat a jego oprocentowanie 0,5% rocznie. Bank nie pobierze od Spółdzielni żadnych prowizji i opłat a oprocentowanie będzie stale. Możemy obniżyć to oprocentowanie do 0,1% jeśli uda się Spółdzielni wpisać plan termomodernizacji do polityki niskoemisyjnej Miasta Poznania. Spółdzielnia może zaciągnąć taki kredyt jeżeli jej członkowie na Walnym Zgromadzeniu wyrażą na to zgodę.

Przy okazji termomodernizacji zostanie wykonany remont balkonów z uwagi na koszt postawienia rusztowania ale koszt tego remontu nie będzie sfinansowany z kredytu.

Potrzebujemy ok. 1 mln złotych na docieplenie jednego budynku.

Rata kredytu będzie wynosić 3900 zł/mies., a odsetki za 19 lat – 33.000 zł.

Koszt remontu 1 pionu balkonów szacujemy na ok. 50.000 zł a takich pionów mamy 11. Już wiemy, że docieplenie dwóch dodatkowych ścian to koszt około 300.000 zł.

Specjalista, który wykonał audyt energetyczny omówił oszczędności, jakie osiągnięte zostaną przez termomodernizację. Aktualnie opłata za ogrzewanie średnio wynosi 1,78 zł/m2 a po dociepleniu będzie wynosić ok. 1,26 zł/m2 co daje oszczędność 0,52 zł/m2.

Ogólnie, wskaźnik oszczędności w zużyciu energii cieplnej będzie wynosić 27%.

Mieszkańcy os. Norwida stwierdzili, że powinni przyjść na Walne Zgromadzenie, aby w glosowaniu podjąć decyzję w sprawie docieplenia.

Zebrani omówili również inne problemy bieżące np. sprawy parkingów i zieleni, sprzątania oraz przekształcenia użytkowania prawa wieczystego użytkowania gruntów we własność.

Spotkania trwały ok. 1,5 h.