Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” na kadencję 2017 -2020

PREZYDIUM

1. Ryszard Augustyn – Przewodniczący RN

2. Przemysław Duda – Zastępca Przewodniczącego RN

3. Maria Kaczmarek-Leitgeber – Sekretarz RN

CZŁONKOWIE

4. Agnieszka Chwalczuk

5. Robert Graś

6. Wanda Fiszer

7. Eugeniusz Jarosik

8. Tomasz Kicza

9. Michał Kucner

10. Małgorzata Myślińska

KOMISJE STAŁE RADY NADZORCZEJ

   KOMISJA REWIZYJNA

  1. Przemysław Duda
  2. Robert Graś

   KOMISJA TECHNICZNA

  1. Tomasz Kicza – Przewodniczący Komisji
  2. Eugeniusz Jarosik
  3. Michał Kucner
  4. Małgorzata Myślińska

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17:00 -18:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w Sekretariacie Spółdzielni.


 

KOMUNIKAT

Rada Nadzorcza bieżącej kadencji rozpoczęła swoją pracę w dniu 17.07.2017 r.

Z powodu rezygnacji trzech członków w ciągu roku, jej skład został uzupełniony na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2018 r.

Mieszkańcy Spółdzielni proszeni są o zgłaszanie swoich wniosków, propozycji realizacji, uwag, skarg, problemów do Prezydium Rady Nadzorczej na nr tel.:

609 104 677, 885 920 343, 881 356 535.

Ryszard Augustyn
Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

PROTOKOŁY I UCHWAŁY

Zgłoś awarię