Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” na kadencję 2021 -2023.

CZŁONKOWIE

1. Sebastian Wesołowski  – e-mail  sebastian.wesolowski@smblok.pl

 Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji Technicznej

2. Jerzy Pawłowski e-mail  jerzy.pawlowski@smblok.pl

 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komisji Technicznej

3. Gabriela Szukalska-Neugebauer e-mail gabriela.neugebauer@smblok.pl

 Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Paweł Błądek e-mail marcin.p.bladek@smblok.pl

Członek, Członek Komisji Technicznej

5. Tomasz Kicza e-mail tomasz.kicza@smblok.pl

Członek, Członek Komisji Technicznej

6. Krzysztof Głyda e-mail krzysztof.glyda@smblok.pl

Członek, Członek Komisji Technicznej, Członek Komisji Rewizyjnej

7. Beata Staszewska e-mail beata.staszewska@smblok.pl

Członek, Członek Komisji Rewizyjnej

8. Olga Bambrowicz e-mail olga.bambrowicz@smblok.pl

Członek, Członek Komisji Rewizyjnej

9. Jacek Cieślewicz e-mail jacek.cieslewicz@smblok.pl

Członek, Członek Komisji Rewizyjnej

10. Anna Gogołek e-mail anna.gogolek@smblok.pl

Członek

11. Justyna Kozioł e-mail justyna.koziol@smblok.pl

Członek

______________________________________________________________________

Zgłoś awarię