Zarząd S.M.BLOK uprzejmie informuje, że w dniach  2-5 kwietnia br. w godzinach 07:30-18:00 zostaną przeprowadzone obowiązkowe przeglądy stanu technicznego budynków. Przeglądy budowalne przeprowadzi Polski Instytut Inżynierii Obiektów Budowlanych reprezentowany przez Panią Martynę Lechowicz.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o udostępnienie wszystkich części wspólnych budynku.