Informujemy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie osoby,
które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się między innymi o następujące świadczenia pomocy społecznej:

Pomoc finansową:

– zasiłek stały,

– zasiłek okresowy,

– zasiłek celowy,

Pomoc w naturze:

– obiady dla dzieci w szkole,

– jeden gorący posiłek – obiad w barze, obiad z dowozem do domu,

Pomoc usługową:

– usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.

(Pomoc udzielania jest na wniosek po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Filia Stare Miasto, Kościuszki 103, 61 – 717 Poznań

tel. 61 878-18-51

poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30

piątek 7:30-15:00

Zgłoś awarię