Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Oferta pracy- stanowisko ds. rozliczeń i windykacji.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu obecnie poszukuje do działu księgowości kandydata  na stanowisko: Specjalisty ds. rozliczeń i windykacji.

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

·          kontrola należności czynszowych, sporządzanie wezwań do zapłaty i windykacja,

·          prowadzenie rozliczeń operacji kasowych i czynszowych,

·          współpraca z zewnętrzną kancelarią prawną w zakresie przygotowywania

           dokumentów kierowanych na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego,

·          wprowadzanie i weryfikacja dokumentów księgowych,

·          prowadzenie korespondencji z mieszkańcami,

·          prowadzenie gospodarki materiałowej,

·          naliczenie podatku od nieruchomości, gruntu oraz wieczystego użytkowania,

·          udział i współpraca przy przeprowadzaniu okresowej inwentaryzacji,

·          archiwizacja dokumentacji w zakresie swoich obowiązków,

·          udział w sporządzeniu sprawozdania finansowego i planu gospodarczo-finansowego,

Niezbędne wymagania:

·          wykształcenie minimum średnie,

·         min. 2 letnie doświadczenie pracy w księgowości lub windykacji (mile widziane w  

          spółdzielczości),

·          znajomość pakietu Office,

·         samodzielność, dokładność, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność.

Oferujemy:

·          stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,

·          korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

·          możliwość udziału w szkoleniach,

·          możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

Wymagane dokumenty:

– CV oraz list motywacyjny.

Oferty można  przesłać pocztą, mailem lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółdzielni

 ul. Dąbrowskiego 18, do dnia 31 maja  br.

 Telefon kontaktowy :  61-847-32-21

 Wszystkich aplikujących Kandydatów prosimy o obowiązkowe zawarcie w CV następującej formuły:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” 60-839 Poznań ul. Dąbrowskiego 18 , dla realizacji obecnego procesu  rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014, Nr 1182 z późn. zm.)