Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku w dniu 01.01.2019 r.  prawo użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności. Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które będzie wydawać Urząd Miasta Poznania. Urząd ma na to czas do końca roku 2019.

W Spółdzielni Mieszkaniowej “BLOK” przekształceniu w dniu 01.01.2019 r. podlegają dwie nieruchomości: Dąbrowskiego 18 i Jeżycka 48-Norwida 15,19.

Grunt pod budynkiem Norwida 17 zostanie przekształcony po podziale działki przez GEOPOZ, który został zlecony tak aby budynek został oddzielony od budynku z boksami garażowymi.