Warning: Use of undefined constant ĺDISALLOW_FILE_EDITĺ - assumed 'ĺDISALLOW_FILE_EDITĺ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-config.php on line 62
Ogólnopolska karta dużej rodziny | Spółdzielnia Mieszkaniowa BLOK

Karty 3+ Og├│lnopolska Karta Du┼╝ej Rodziny

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy

Wydzia┼é/Jednostka prowadz─ůca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Je┼╝eli jeste┼Ť rodzicem lub ma┼é┼╝onkiem rodzica, kt├│ry ma lub mia┼é kiedykolwiek na utrzymaniu ┼é─ůcznie co najmniej troje dzieci mo┼╝esz ubiega─ç si─Ö o Kart─Ö Du┼╝ej Rodziny.

Przez rodzica rozumie si─Ö tak┼╝e rodzica zast─Öpczego lub osob─Ö prowadz─ůc─ů rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku ┼╝ycia,
 • w wieku do 25 roku ┼╝ycia – w przypadku dzieci ucz─ůcych si─Ö w szkole lub szkole wy┼╝szej,
 • bez ogranicze┼ä wiekowych w przypadku dzieci legitymuj─ůcych si─Ö orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci, ale tylko w przypadku, gdy w chwili sk┼éadania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spe┼éniaj─ůcych powy┼╝sze warunki.

Karta oraz jej duplikat s─ů przyznawane i wydawane na wniosek pe┼énoletniego cz┼éonka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu sk┼éada si─Ö
w gminie w┼éa┼Ťciwej ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania cz┼éonka rodziny wielodzietnej.

Podczas składania wniosku należy okazać:

 • w przypadku rodzica – o┼Ťwiadczenie, ┼╝e rodzic mia┼é lub ma na utrzymaniu ┼é─ůcznie co najmniej troje dzieci oraz, ┼╝e nie jest lub nie by┼é ┬ápozbawiony w┼éadzy rodzicielskiej ani ograniczony we w┼éadzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zast─Öpczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powy┼╝ej 18. roku ┼╝ycia, kt├│re ucz─ů si─Ö w szkole lub w szkole wy┼╝szej – o┼Ťwiadczenie o planowanym terminie uko┼äczenia nauki w danej plac├│wce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zast─Öpczej lub rodzinnym domu dziecka – orygina┼é lub odpis o umieszczeniu w rodzinie zast─Öpczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku os├│b przebywaj─ůcych w dotychczasowej rodzinie zast─Öpczej albo w rodzinnym domu dziecka, o┼Ťwiadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zast─Öpczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • w przypadku cudzoziemc├│w poza w/w dokumentami okazuje si─Ö dokument potwierdzaj─ůcy prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O┼Ťwiadczenia sk┼éada si─Ö pod rygorem odpowiedzialno┼Ťci karnej za sk┼éadanie fa┼észywych zezna┼ä. Sk┼éadaj─ůcy o┼Ťwiadczenie jest obowi─ůzany do zawarcia w nim klauzuli nast─Öpuj─ůcej tre┼Ťci: „Jestem ┼Ťwiadomy odpowiedzialno┼Ťci karnej za z┼éo┼╝enie fa┼észywego o┼Ťwiadczenia.” Klauzula ta zast─Öpuje pouczenie organu o odpowiedzialno┼Ťci karnej za sk┼éadanie fa┼észywych zezna┼ä.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu

 • przy ul. Wszystkich ┼Üwi─Ötych 1
 • przy ul. Ma┼éachowskiego 10

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedzia┼éek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w ┼Ťrod─Ö od godziny 7:30 do 15:00
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w pi─ůtek od godziny 7:30 do 15:00.

Wniosek mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç tak┼╝e w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44 od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach od 10:00 do 18:00.

Wybierz odpowiedni─ů dla Ciebie form─Ö z┼éo┼╝enia wniosku:

 • przez e-PUAP
 • osobi┼Ťcie – poprzez z┼éo┼╝enie wniosku w siedzibie PC┼Ü
 • przesy┼éki pocztowej

Wniosek mo┼╝esz pobra─ç na tej stronie, w zak┼éadce „Formularze do druku”. Druk wniosku otrzymasz tak┼╝e w Dziale Obs┼éugi Klienta w Pozna┼äskim Centrum ┼Üwiadcze┼ä oraz w Centrum Inicjatyw Rodzinnych.

Nie chcesz czeka─ç w kolejce – um├│w si─Ö na wizyt─Ö. Mo┼╝esz to zrobi─ç:

 • przez stron─Ö internetow─ů Pozna┼äskiego Centrum ┼Üwiadcze┼ä, poprzez zak┼éadk─Ö: „um├│w si─Ö na wizyt─Ö”
 • dzwoni─ůc do POZnan* Kontakt pod numer 61 646 33 44

Opłaty

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.
Duplikat Karty Du┼╝ej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia b─ůd┼║ kradzie┼╝y Karty kosztuje 9,56 z┼é.
Wydanie drugiej formy karty w przypadku gdy wcze┼Ťniej z┼éo┼╝ony zosta┼é wniosek tylko o jedn─ů form─Ö (elektroniczn─ů lub tradycyjn─ů) podlega op┼éacie w wysoko┼Ťci 9,21 z┼é.
Osoby, kt├│re do 31.12.2017 r. z┼éo┼╝y┼éy wniosek o wydanie karty tradycyjnej, w przypadku z┼éo┼╝enia wniosku o dodatkowa form─Ö karty do dnia 31.12.2019 r. s─ů zwolnione z ponoszenia op┼éaty.

Termin i sposób załatwienia

Kart─Ö mo┼╝esz odebra─ç, po uprzednim otrzymaniu informacji za pomoc─ů SMS o wygenerowaniu Kart, w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 44 (budynek Arkadii), od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godz. 10.00 – 18.00.

Tel. POZnań* Kontakt pod numerem 61 646 33 44
Adres e-mail: cir@pcs-poznan.pl

W przypadku elektronicznej Karty dane autoryzacyjne dotycz─ůce aplikacji mKDR ┬ázostan─ů przekazane za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS na podany we wniosku adres e-mail i numer telefonu polskiego operatora.
Na adres poczty elektronicznej zostanie wys┼éany link zawieraj─ůcy adres do ┼Ťci─ůgni─Öcia aplikacji mKDR oraz numer Karty Du┼╝ej Rodziny, a za po┼Ťrednictwem SMS zostanie przes┼éane has┼éo jednorazowe do aplikacji mKDR, kt├│re trzeba b─Ödzie zmieni─ç przy pierwszym logowaniu.
Karta upowa┼╝nia do korzystania z uprawnie┼ä udzielonych przez instytucje podleg┼ée w┼éa┼Ťciwym ministrom oraz u innych podmiot├│w, kt├│re przyst─ůpi─ů do programu.
Aktualny wykaz zni┼╝ek oferowanych przez Og├│lnopolsk─ů Kart─Ö Du┼╝ej Rodziny dost─Öpny jest na stronie┬áwww.rodzina.gov.pl
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest również identyfikatorem poznańskiego Programu Poznańska Rodzina Duża. Wykaz zniżek dostępny jest na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń https://pcs-poznan.pl/index.php/pl/karty-dla-rodzin-4/katalog-znizek

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Du┼╝ej Rodziny;
 • Rozporz─ůdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu uniewa┼╝nienia Karty Du┼╝ej Rodziny, wzor├│w graficznych oraz szczeg├│┼éowego zakresu informacji, jakie maj─ů by─ç zawarte we wniosku o przyznanie Karty Du┼╝ej Rodziny.
 • Rozporz─ůdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 19 grudnia 2017 zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie w sprawie sposobu uniewa┼╝nienia Karty Du┼╝ej Rodziny, wzor├│w graficznych oraz szczeg├│┼éowego zakresu informacji, jakie maj─ů by─ç zawarte we wniosku o przyznanie Karty Du┼╝ej Rodziny

Tryb odwoławczy

Mo┼╝esz si─Ö odwo┼éa─ç w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego w Poznaniu.

Inne informacje

 • Odmowa wydania Karty nast─Öpuje w drodze decyzji administracyjnej;
 • Odbi├│r Karty nast─Öpuje w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych (ul. Ratajczaka 44) po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy za pomoc─ů SMS;
 • Karty nie mo┼╝na u┼╝ycza─ç osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia nale┼╝y niezw┼éocznie poinformowa─ç pisemnie PC┼Ü;
 • Karta uprawnia do korzystania z uprawnie┼ä udzielonych przez instytucje podleg┼ée w┼éa┼Ťciwym ministrom oraz u innych podmiot├│w ,kt├│re przyst─ůpi─ů do programu.