Poniżej link do artykułu „Wychładzanie mieszkania to działanie na szkodę sąsiadów. Życie w bloku to nieustanne kompromisy

https://finanse.wp.pl/wychladzanie-mieszkania-to-dzialanie-na-szkode-sasiadow-zycie-w-bloku-to-nieustanne-kompromisy-6319690862687873a

* * * * * * * * *

Zalecenia firmy ALMOT-ECO, która rozlicza ciepło w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”

Mieszkanie należy wietrzyć po zakręceniu zaworu termostatycznego, krótko i intensywnie – szybkie, lecz intensywne przewietrzenie trwające kilkanaście minut pozwala na wymianę powietrza na świeże bez wychładzania pomieszczeń. Zbyt wychłodzone pomieszczenie potrzebuje więcej energii cieplnej, ponieważ oprócz powietrza ogrzania potrzebują też mury czy meble.

W miarę możliwości należy unikać zasłaniania grzejników – każda przeszkoda przed grzejnikiem (np. długie i gęste zasłony, meble, obudowy grzejników itp.) powoduje, że sprawność oddawania ciepła przez grzejnik maleje. Grzejnik w tej sytuacji zamiast ogrzewać pomieszczenie marnuje znaczną ilość energii na ogrzanie przeszkody przed sobą zwiększając koszty ogrzewania.

Okresowe obniżanie temperatury – podczas kilkugodzinnej nieobecności lub nocą warto ustawić zawór termostatyczny na niższej niż zwykle nastawie(np. w ciągu dnia głowica w pozycji „3”, w nocy „1”). W przypadku długiej nieobecności można ustawić minimalną nastawę zaworu oraz pozostawić otwarte drzwi do wszystkich pomieszczeń, aby utrzymać równą temperaturę w całym mieszkaniu.

Zawory termostatyczne wraz z głowicami utrzymują ustawioną temperaturę – głowica otwiera zawór tylko wtedy, gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej i zamyka po jej uzyskaniu. Dla większości głowic środkowa nastawa to 20OC, jednak dokładne wartości temperatur odpowiadające poszczególnym ustawieniom można znaleźć w instrukcji danej głowicy.

Wychładzanie mieszkania poniżej 16OC oraz zbyt rzadkie wietrzenie mieszkania powoduje zawilgocenie mieszkania

ELEKTRONICZNY PODZIELNIK KOSZTÓW OGRZEWANIA E-ITN 30.51

Elektroniczny, dwuczujnikowy podzielnik kosztów ogrzewania E-ITN 30.51 wyposażony jest w radiowy moduł transmisji danych, co sprawia, że odczyty dokonywane są szybko i sprawnie bez wchodzenia do lokali.Główne cechy naszego podzielnika to:układ pomiarowy, rejestrujący zarówno temperaturę grzejnika jak i pomieszczenia, pozwalający na dokładne określenie zużycia ciepła i sposobu użytkowania grzejników oprogramowanie podzielnika zapamiętuje dane przez okres 12 miesięcy od daty bilansu, ponadto wartości zużycia oraz średniej temperatury pomieszczeń są wyliczane tego samego dnia w całej nieruchomości jako jedyny umożliwia sprawiedliwy podział kosztów ogrzewania, zgodny z aktualnym Prawem Energetycznym oraz specyfiką polskiego budownictwa bardzo czuła elektroniczna plomba pozwala na wykrycie każdej próby demontażu, nawet łącznie z grzejnikiem możliwość dokładnej analizy zużycia  – szeroki zakres danych diagnostycznych dostępnych podczas odczytu serwisowego. Podzielnik jest wykonany z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia jego wieloletnie i precyzyjne działanie.Po aktywacji przyciskiem na obudowie, podzielnik wyświetla następujące komunikaty pozwalające na samodzielną kontrolę wskazań:

System rozliczeniowy wykorzystujący unikalną funkcję, jaką jest pomiar średniej temperatury pomieszczenia, pozwala na rozliczanie kosztów ogrzewania w sposób całkowicie zgodny z obecnie obowiązującą ustawą Prawo Energetyczne w zakresie zachowania prawidłowych warunków eksploatacji budynku i zapewnienia ustalenia opłat w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na jego ogrzewanie.

Funkcja rejestracji średniej temperatury pomieszczenia, w połączeniu ze standardowym wskazaniem podzielnika, pozwala na dokładne określenie zużycia ciepła przez dany lokal. System rozliczeniowy wykorzystujący podzielnik z dodatkowym wskazaniem temperatury premiuje racjonalne, energooszczędne oraz zgodne z przepisami użytkowanie lokalu. Pozwala to utrzymać optymalną dla zdrowia i własnego komfortu temperaturę w mieszkaniu i zapewnić prawidłowe wietrzenie lokalu.

Konstrukcja i oprogramowanie podzielnika są wynikiem wieloletniej pracy i doświadczeń polskich specjalistów z różnych dziedzin: elektroników, informatyków, ciepłowników oraz ekspertów branży rozliczania kosztów ogrzewania. Podczas prac projektowych i badań nad prototypem pod uwagę wzięto efekty ostatnich osiągnięć naukowych, doświadczenie firm rozliczeniowych, postulaty zarządców nieruchomości mieszkaniowych oraz uwagi lokatorów.