W dniu 26.09.2018 r. przedstawiciele S.M.”BLOK” spotkali się z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania. Tematem spotkania było uregulowanie spraw własności gruntów użytkowanych przez Spółdzielnię na os. Norwida. Po kilkunastoletniej walce w sądach o grunty, w lutym br. Spółdzielnia przejęła w wieczyste użytkowanie aktem notarialnym część gruntów, ale sąd rejestrowy dopatrzył się, że część budynku z 18 garażami Norwida I-II znajduje się poza obrębem posiadanych przez Spółdzielnię działek i odmówił ujawnienia prawa wieczystego użytkowania w księdze wieczystej nieruchomości. Wobec powyższego właściciele mieszkań w budynku Norwida 17 nadal nie mogą zakładać ksiąg wieczystych. Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaoferował swoją pomoc dla Spółdzielni i przygotowuje propozycję wydzielenia działki, na której posadowiony jest budynek Norwida 17, aby umożliwić mieszkańcom zakładanie ksiąg wieczystych.

Przejęcie pozostałych gruntów na os. Norwida i ujawnienie ich w księdze wieczystej nieruchomości nie nastąpi wcześniej niż za rok a jest to termin optymistyczny.

W dniu 5 października weszła nowa ustawa o przekształceniu gruntów będących w użytkowaniu wieczystym we własność. W naszej Spółdzielni temu przekształceniu będą podlegały grunty na os. Norwida i przy ul.Dąbrowskiego 18. Uwłaszczenie nastąpi z dniem 01.01.2019 roku.

W związku z tym, ze Ustawa dotyczy gruntów Skarbu Państwa a nasze grunty są własnością Gminy Poznań, poinformujemy Państwa o szczegółach uwłaszczenia po podjęciu uchwały przez władze Miasta.

O postępie spraw dot. gruntów będziemy informować w Aktualnościach na stronie S.M.”BLOK” – www.smblok.pl

Zgłoś awarię