ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (BIO)

W związku ze zmianą przepisów prawa krajowego oraz zmianą aktów prawa miejscowego Związku Międzygminnego „GOAP” z dniem 1 stycznia 2018 roku wprowadzony został nowy brązowy pojemnik na bioodpady.

Do pojemnika na bioodpady
należy wrzucać:
– pozostałości roślinne,
– resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
– resztki żywności (bez mięsa),
– obierki z owoców i warzyw,– przeterminowane owoce i warzywa,– pieczywo,– skorupki jaj,
– fusy po kawie i herbacie.
Nie wrzucamy:
– mięsa,
– kości i odchodów zwierząt,
– ziemi, kamieni,
– popiołu.

Odpady- zgodnie z informacją „GOAP” – można wyrzucać w biodegradowalnych workach foliowych.
Odbiór odpadów BIO wykonawca usługi będzie realizował nie rzadziej niż raz w tygodniu.
Związek Międzygminny „GOAP” obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów BIO, a także ich oczyszczanie przerzucił na Spółdzielnię.
Z dniem 1 stycznia 2018 r. każda nieruchomość została wyposażona w specjalny brązowy pojemnik o pojemności 120 l lub 240 l (w zależności od liczby mieszkańców).

Zgłoś awarię