Poznań, dnia 7 marca 2019 roku

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” informuje, że w dniu 7 marca 2019 roku w siedzibie Spółdzielni odbyło się spotkanie w sprawie opracowanego audytu energetycznego dla budynku przy ul. Jeżyckiej 48.

W spotkaniu wzięli udział:

  • Autor opracowania audytu energetycznego – mgr inż. Zbigniew Grabarkiewicz

Przedstawiciele RN:

  • Ryszard Augustyn,
  • Małgorzata Myślińska,
  • Tomasz Kicza.

Mieszkańcy os. Norwida:

  • Juliusz Jopek,
  • Ryszard Gorczyca,

Zarząd SM „BLOK” reprezentował Prezes Zarządu.

Pan inż. Grabarkiewicz przedstawił najistotniejsze elementy opracowanego dokumentu, wyjaśniając szczegółowo zakres niezbędnych prac, które winny być wykonane dla uzyskania zamierzonego efektu oszczędności zużycia energii cieplnej, w tym:

  • Modernizacja instalacji c.w.u.,
  • Wymiana okien na klatkach schodowych,
  • Ocieplenie 2 ścian zewnętrznych.

Uczestniczący przedstawiciele RN oraz mieszkańców os. Norwida zadawali szereg pytań dociekając wysokości planowanych korzyści z tytułu przeprowadzonej termomodernizacji. Przewodniczący RN Pan Ryszard Augustyn wskazał, że przedstawiony audyt energetyczny stanowić będzie również podstawę do podjęcia decyzji w sprawie ocieplenia pozostałych budynków na os. Norwida. Pani Myślińska wskazała, że do czasu spłaty kredytu mieszkańcy nie zanotują oszczędności, ponieważ zyski ze zmniejszonego zużycia ciepła zostaną pochłonięte przez ratę kredytu. Efektem dodatkowym będzie jednak poprawa estetyki budynków oraz możliwość przeprowadzenia remontu balkonów przy okazji docieplenia bez konieczności ponoszenia b. wysokich kosztów rusztowań w przypadku oddzielnego remontu.

Autor opracowania poinformował, iż planowane oszczędności energetyczne spełniają normy ubiegania się o preferencyjny kredyt na termomodernizację budynków. Aby spełnić minimum korzyści energetycznych określone na 25%, przy ponownej analizie uwzględniono wyższe normy, które będą obowiązywały po wejściu w życie nowej dyrektywy w 2020. Termomodernizacja będzie więc spełniała już te planowane normy, a jednocześnie pozwoli skorzystać z preferencyjnego kredytu. Przewidywany koszt termomodernizacji to ok. 1 mln zł na jeden budynek.

Prezes Zarządu przedstawił warunki na jakich można zaciągnąć nisko oprocentowany kredyt na termomodernizację budynków. Poinformował, że środki przeznaczone na kredyt pochodzą z WRPO na lata 2014-2020. Kredyt jest finansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wynikająca z audytu energetycznego korzyść energetyczna na poziomie 25% uprawnia do ubiegania się o kredyt, którego oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi 0,5%. Bank nie pobiera żadnych prowizji oraz opłat. Przy kwocie kredytu w wysokości 1 mln zł i rozłożeniu spłaty kredytu na 19 lat, miesięczna rata wynosić będzie ok. 3900 zł, a łączna suma odsetek do zapłacenia w okresie kredytowania wynosić będzie ok. 33000 zł. Obecnie jest to najkorzystniejszy kredyt dostępny na ocieplenie budynków. Oprócz zgody mieszkańców poszczególnych budynków na os. Norwida na zaciągnięcie kredytu, wymagana będzie również decyzja Walnego Zgromadzenia określająca maksymalna sumę zobowiązań, jaką może zaciągnąć Spółdzielnia. Prezes poinformował również, iż potrzeby termomodernizacyjne dotyczą także mieszkańców pozostałych budynków Spółdzielni, m. in. z ul. Niegolewskich, Mylnej, Mącznej czy Jeżyckiej, które mogą być również zrealizowane na warunkach preferencyjnego kredytu termomodernizacyjnego.

W podsumowaniu spotkania ustalono, że należy jak najszybciej przeprowadzić spotkania z mieszkańcami os. Norwida w celu poinformowania o zamiarach przeprowadzenia ocieplenia budynków, korzyściach z tego wynikających oraz uzyskania zgody mieszkańców na zaciągnięcie preferencyjnego kredytu.

Spotkania odbędą się jeszcze w miesiącu marcu.

Zgłoś awarię