ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI EKSPLOATACYJNEJ

Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej RN 02/01/2019 z dnia 17.01.2019r. i Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu par. 108 ust. 1-4 i par. 111 ust. 1 oraz w oparciu o art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu informuje, że z zachowaniem ustawowego terminu wypowiedzenia, zmianie ulega dotychczasowa stawka opłaty eksploatacyjnej.

Zmiana wysokości stawki eksploatacyjnej, której ostatnia korekta miała miejsce w maju 2015 roku, wynika ze wzrostu kosztów spowodowanych wzrostem cen materiałów i usług, płacy minimalnej, energii elektrycznej, kosztów konserwacji budynków, kosztów przeglądów, ubezpieczeń, podatków, w wyniku którego wystąpiła nadwyżka kosztów eksploatacyjnych nad przychodami. W celu zrównoważenia kosztów eksploatacji z przychodami z tego tytułu konieczne jest dokonanie korekty wysokości opłaty eksploatacyjnej.

Pragniemy również zaznaczyć, że stałą troską Zarządu i Rady Nadzorczej jest monitorowanie kosztów własnych oraz opłat niezależnych od Spółdzielni w celu minimalizowania kosztów eksploatacji i unikania podwyżek opłat.

Szczegóły wysokości opłat właściciele lokali w S.M.”BLOK” otrzymują pisemnie.