S.M. „BLOK” informuje, że w piwnicy budynku przy ul. Norwida 15 znajduje się wydzielone miejsce do przechowywania rowerów tzw. „rowerownia”.

Jednocześnie przypominamy o zachowaniu zasad regulaminu porządku domowego:

Przepisy w zakresie utrzymania stanu sanitarno-porządkowego budynku 

i jego otoczenia.

Obowiązki właścicieli, najemców i użytkowników lokali:

Nie wolno gromadzić na podestach klatek schodowych, korytarzach

piwnicznych i innych przejściach przedmiotów utrudniających swobodne

poruszanie się;

Przepisy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Na klatkach schodowych oraz korytarzach piwnicznych nie wolno zostawiać

przedmiotów blokujących przejście.

 

W związku z powyższym prosimy właścicieli rowerów o spowodowanie ich usunięcia z ciągu komunikacyjnego do dnia 14.12.2018 r.

W przypadku dalszego ich pozostawienia na klatce schodowej Spółdzielnia usunie rowery na koszt właściciela.

Zgłoś awarię