Ze względu NA fakt odbywania się Walnego Zgromadzenia na Łazarzu, już od godziny 17.00 zostanie podstawiony bus przy budynku Norwida 15, który przywiezie i odwiezie mieszkańców z Jeżyc.

Autobus dostępny będzie już od godz. 17.00.

To ważne wydarzenie. Nie powinno na nim zabraknąć nikogo, komu na sercu leży dobro Naszej Spółdzielni.

Będziemy zmieniać Statut i Regulamin Rady Nadzorczej, dostosowując ich treść do zaktualizowanych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i poprawiających funkcjonowanie Spółdzielni.

Te dwa dokumenty decydują o sposobie działania Naszej Spółdzielni w najbliższej przyszłości. Będziemy także rozmawiać o najważniejszych kierunkach rozwoju, które mają przyczynić się do zrealizowania naszych potrzeb mieszkaniowych. Dlatego tak ważne jest, aby na Walnym Zgromadzeniu było nas jak najwięcej.

Od Członków Spółdzielni zależy w jaki sposób Nasza Spółdzielnia będzie funkcjonowała w przyszłości.

Pamiętaj!

11 czerwca, poniedziałek, godz. 18.00 w Sali Klubu „Krąg” na Łazarzu, przy ul.Dmowskiego 37.

Zapraszamy

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu