Życzymy wszystkim mieszkańcom i firmom współpracującym ze Spółdzielnią wszystkiego najlepszego w 2019 roku, zdrowia i szczęścia w życiu osobistym oraz powodzenia i sukcesów w życiu zawodowym

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”