W dniu 17 lipca br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami budynku przy ul.Mylnej 58. W spotkaniu udział wzięli: specjalista ds. instalacji gazowych z firmy ULGAZ, specjalista ds. wentylacji, mistrz kominiarski, inżynier budownictwa, Zarząd S.M.”BLOK”  i Dział Remontów S.M.”BLOK”.

Spotkanie otworzył je Prezes Spółdzielni opisując sytuację, która zmusza do odcięcia dopływu gazu do budynku z czym wiąże się konieczność wykonania  remontu instalacji elektrycznej. Kilka lat temu wykonano remont instalacji gazowej lecz z dzisiejszego punktu widzenia powinien być przeprowadzony remont instalacji elektrycznej. Od kilku lat okresowe kontrole wykazywały zbyt małą ilość kanałów wentylacyjnych. Remont pociągnie za sobą koszty, które zostaną sfinansowane z funduszu remontowego nieruchomości Mylna 58. Przewidywany koszt prac wynosi 100.000-150.000 zł. a więc środków tych będzie zdecydowanie za mało. Z tego powodu zostanie podniesiona składka na fundusz remontowy z 2,50 zł na 3,40 zł/m2 mieszkania w okresie zbierania funduszu na remont.

Przeprowadzony zostanie konkurs ofert na wykonanie prac re montowych a także pozyskamy wszystkie konieczne zgody od urzędów Miasta Poznania.

Mistrz Kominiarski, Pan Piotr Masłowski omówił sytuację wentylacji w budynku. Pisząc protokoły z przeglądów budynku wykazywał w protokole niewystarczającą ilość przewodów wentylacyjnych. Niestety brakuje przestrzeni w budynku aby wykonać dodatkowe kanały wentylacyjne i nie jest możliwe aby budynek miał dobrą wentylację. Budynek był zaprojektowany na mniejsza ilość mieszkań ale w trakcie budowy dokonano rozdrobnienia pomieszczeń. Aneksy kuchenne są zbyt małe aby można było użyć wentylacji mechanicznej. Każde mieszkanie powinno mieć indywidualny samodzielny przewód wentylacyjny dla kuchni i dla łazienki i te warunki nie są spełnione. Niewystarczająca ilość kanałów wentylacyjnych nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców pod warunkiem likwidacji instalacji gazowej, czyli nie można korzystać ani z kuchenek gazowych ani z gazowych podgrzewaczy wody. Alternatywnym źródłem energii dla budynku jest energia elektryczna.

Usprawnienie wentylacji grawitacyjnej będzie następną inwestycją w tym budynku, która również będzie finansowana z funduszu remontowego budynku.

S.M.”BLOK” chciałaby zrefundować mieszkańcom Mylnej 58 część wartości zakupu  kuchenek elektrycznych do wysokości 400 zł  oraz przejąć opłatę da ENEA Operator S.A. tytułem zwiększenia mocy przyłączeniowej która wynosi 50 zł/KW.

Mieszkańcy wypełniają wnioski „W-DO” o zwiększenie mocy przyłączeniowej energii elektrycznej do ENEA Operator S.A. Poznań do dnia 30 lipca 2018 r. i składają je w Spółdzielni.

Wszystkie działania związane z remontem instalacji elektrycznej i likwidacją instalacji gazowej w budynku przy Mylnej 58 muszą być przeprowadzane w trybie pilnym.