Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”

Przewodniczący RN:

Ryszard Augustyn

Zastępca Przewodniczącego RN:

Przemysław Duda

Sekretarz RN:

Agnieszka Chwalczuk

Członkowie RN:

  • Robert Graś
  • Tomasz Kicza
  • Jacek Cyganiak
  • Eugeniusz Jarosik
  • Michał Kucner
  • Grzegorz Nowaczyk

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17:00 -18:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w Sekretariacie Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”

Prezes Zarządu i Dyrektor:

Włodzimierz Podzerek

Członek Zarządu i Specj. ds. Członkowskich i Organiz.:

Iwona Sztompka

Pełnomocnicy Zarządu:

Justyna Feder

Christiana Zeh