Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”

Przewodniczący RN: Ryszard Augustyn

Zastępca Przewodniczącego RN: Przemysław Duda

Członkowie RN: Agnieszka Chwalczuk, Jacek Cyganiak, Robert Graś, Wanda Fiszer, Eugeniusz Jarosik, Maria Kaczmarek-Leitgeber, Tomasz Kicza, Michał Kucner, Małgorzata Myślińska.

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17:00 -18:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w Sekretariacie Spółdzielni.

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej S.M.”BLOK”

Protokół z posiedzenia RN 08-2018 z 23.04.18

Protokół z posiedzenia RN 07-2018 z 09.04.18

Protokół z posiedzenia RN 06-2018 z 28.03.18

Protokół z posiedzenia RN 05-2018 z 23.03.18

Protokół z posiedzenia RN 04-2018 z 19.03.18

Protokół z posiedzenia RN 03-2018 z 26.02.18

Protokół z posiedzenia RN 02-2018 z 19.02.18

Protokół z posiedzenia RN 01-2018 z 29.01.18

Protokół z posiedzenia RN 20-2017 z 18.12.17

Protokół z posiedzenia RN 19-2017 z 11.12.17

Protokół z posiedzenia RN 18-2017 z 20.11.17

Protokół z posiedzenia RN 17-2017 z 13.11.17

Protokół z posiedzenia RN 16-2017 z 30.10.17

Protokół z posiedzenia RN 15-2017 z 09.10.17

Protokół z posiedzenia RN 14-2017 z 25.09.17

Protokół z posiedzenia RN 13-2017 z 18.09.17

Protokół z posiedzenia RN 12-2017 z 04.09.17

Protokół z posiedzenia RN 11-2017 z 17.07.17

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”

Prezes Zarządu i Dyrektor: Włodzimierz Podzerek

Członek Zarządu i Specj. ds. Członkowskich i Organiz.: Iwona Sztompka

Pełnomocnicy Zarządu: Justyna Feder i Christiana Zeh