Popieramy głosowanie

Rada Osiedla Jeżyce zwróciła się do Zarządu Spółdzielni o rozpropagowanie apelu do mieszkańców Jeżyc w sprawie wzięcia udziału w Poznańskim Budżecie Obywatelskim. Mieszkańcy naszego osiedla złożyli wiele ciekawych propozycji. Szczególnie interesujący jest  projekt:

SZKOŁY NA GLANC,

zakładający szeroko zakrojone remonty w Szkołach Podstawowych nr 23, 36 i 71 oraz rekultywację zieleni przyszkolnej. Ten projekt rywalizuje z innymi projektami ogólno miejskimi, więc o jego ewentualnym powodzeniu zdecyduje to, jak licznie weźmiemy udział w głosowaniu my, mieszkańcy Jeżyc!

Gdzie i kiedy zagłosować?

Głosowanie trwa od 27 września do 19 października 2018. Zagłosować można albo w Internecie

Głosowanie w PBO19 – instrukcja

albo w punktach stacjonarnych: w Urzędzie Miasta, Centrum Inicjatyw Senioralnych lub Centrum Inicjatyw Rodzinnych. W dniach 6 i 7 października od godz. 10 do 18 można oddać głos także w punkcie stacjonarnym na Jeżycach. Będzie to Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. Słowackiego 54/56.

Kto może głosować?

Prawo głosu ma każdy, kto mieszka na terenie miasta Poznania. Głosować można tylko raz, we własnym imieniu, podając numer PESEL.

Na co można głosować?

Każda osoba dysponuje JEDNYM głosem na projekty ogólno miejskie (wśród których są jednak i takie dotyczące Jeżyc, np. Szkoły na glanc) oraz DWOMA głosami na projekty dzielnicowe.

Gorąco prosimy: zagłosuj i zachęć do tego innych!

Ulotki z informacją o głosowaniu zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

Członków naszej Spółdzielni szczególnie z Jeżyc zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w tym głosowaniu. Wygra projekt, który uzyska jak największe poparcie.

Szczegóły także na stronie:

Głosujmy dla Jeżyc w Poznańskim Budżecie Obywatelskim!