W dniu 17.07.2017 r.  rozpoczęła pracę nowo wybrana Rada Nadzorcza S.M. „BLOK”.

Protokół z posiedzenia Rady wraz ze składem Rady jest zamieszczony na niniejszej stronie internetowej w oddzielnym wpisie.

Mieszkańcy Spółdzielni proszeni są o zgłaszanie swoich wniosków, propozycji realizacji, uwag, skarg, problemów do Prezydium Rady Nadzorczej, tel. 609 104 677, 885 920 343. 881 356 535.

Ryszard Augustyn
Przewodniczący Rady Nadzorczej