Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 18, zaprasza do składania ofert na malowanie klatki schodowej w budynku IV kondygnacyjnym przy ul. Mylnej 52 w Poznaniu.

Przewidywany termin wykonania prac: 30.09. 2018 roku.

Oferty w zamkniętych kopertach, należy składać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 15.06.2018 roku, godz. 10.00.

Materiały ofertowe zawierające przedmiar są do odbioru w Dziale Remontów.