Lista zadłużeń w płatnościach czynszu wg stanu na dzień 30 września 2018 r.