28.11.2017 r.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” informuje, że w dniu 25 października 2017 r. Prezydent Miasta Poznania wydał Zarządzenie nr 746/2017/P w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie działek na os. Norwida.

W związku z powyższym S.M. „BLOK” do dnia 05 grudnia 2017 r. wystąpi do Urzędu Miasta Poznania z wnioskiem o przekształcenie gruntów z bezumownego korzystania na wieczyste użytkowanie działek 80/7; 128/7; 81/12; 65/11 o łącznej powierzchni 4254 m kw..

Po podpisaniu aktu notarialnego przekazującego powyższe działki w wieczyste użytkowanie dla SM „BLOK” będzie możliwe zorganizowanie spotkania z mieszkańcami os. Norwida w sprawie  ewentualnego wykupu gruntów i wszystkich spraw z tym związanych.

Przewidziany termin spotkania to początek roku 2018.