W dniu 26.09.2018 r. przedstawiciele S.M.”BLOK” spotkali się z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania. Tematem spotkania było uregulowanie spraw własności gruntów użytkowanych przez Spółdzielnię na os. Norwida. Po kilkunastoletniej walce w sądach o grunty, w lutym br. Spółdzielnia przejęła w wieczyste użytkowanie aktem notarialnym część gruntów, ale sąd rejestrowy dopatrzył się, że część budynku z 18 garażami Norwida I-II znajduje się poza obrębem posiadanych przez Spółdzielnię działek i odmówił ujawnienia prawa wieczystego użytkowania w księdze wieczystej nieruchomości. Wobec powyższego właściciele mieszkań w budynku Norwida 17 nadal nie mogą zakładać ksiąg wieczystych, pomimo, że budynek stoi na gruncie, do którego Spółdzielnia posiada już prawo wieczystego użytkowania. Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaoferował swoją pomoc dla Spółdzielni i przygotowuje propozycję wydzielenia działki, na której posadowiony jest budynek Norwida 17, aby umożliwić mieszkańcom zakładanie ksiąg wieczystych.

Przejęcie pozostałych gruntów na os. Norwida i ujawnienie ich w księdze wieczystej nieruchomości nie nastąpi wcześniej niż za rok a jest to termin optymistyczny.

O postępie sprawy będziemy informować w Aktualnościach na stronie S.M.”BLOK” – www.smblok.pl