Mieszkanie należy wietrzyć po zakręceniu zaworu termostatycznego, krótko i intensywnie – szybkie, lecz intensywne przewietrzenie trwające kilkanaście minut pozwala na wymianę powietrza na świeże bez wychładzania…