Rada Nadzorcza SM „BLOK” informuje, że
w dniach od 29 stycznia do 10 marca 2018 r.
odbywa się statutowa
lustracja działalności SM „BLOK” za lata  2015÷2017

wykonywana przez lustratorki Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie. Lustracja obejmuje:

1, Sprawdzenie realizacji wniosków z poprzedniej lustracji.

2. Statut i regulaminy.

3. Organizacja wewnętrzna i zatrudnienie.

4. Działalność organów statutowych – kompetencje, uchwały, protokoły.

5. Zagadnienia członkowskie.

6. Planowana działalność statutowa – plany, korekty, uchwały.

7. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

8. Rachunkowość i finanse  (sprawdzenie zgodności z ustawą o rachunkowości, fundusz remontowy, zobowiązania, działalność kasy)

9. Zgodność z Ustawą o Spółdzielniach mieszkaniowych (służebności, lokale użytkowe w tym pustostany, kaucje itp.)

Rada Nadzorcza upoważniła Przewodniczącego RN Ryszarda Augustyna do kontaktów roboczych z lustratorkami i pośredniczenia w przekazywaniu uwag od członków SM „BLOK”. Kolejne spotkanie Przewodniczącego RN z lustratorami odbędzie się w dniu 12.02.2018 r.

Członkowie SM „BLOK” mogą przekazywać swoje uwagi i wnioski dla lustratorów do Przewodniczącego RN tel. 609 104 677 w godz. 8÷21 lub do biura Spółdzielni.

Prezydium Rady Nadzorczej