11 września 2018 r.

W dniu 20 września rozpocznie się malowanie klatki schodowej w budynku przy ul.Mylnej 52. Planowany czas trwania prac to ok. 2 tygodnie. Jedna z suszarni będzie udostępniona wykonawcy na pomieszczenie socjalno-magazynowe na czas wykonywania pracy. Przepraszamy za utrudnienia spowodowane malowaniem klatki.


06 września 2018 r.

Potrzebujemy Gospodarza Domu. Informacja w Dziale Kadr i Administracji tel. 61 847 32 21 w. 36.


21 sierpnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Poznaniu zaakceptował w całości wyniki obrad Walnego Zgromadzenia Członków S.M.”BLOK” z 11 czerwca bm w tym zatwierdził :
1. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok,
2. Podział nadwyżki bilansowej,
3. Zmiany w Statucie Spółdzielni,
4. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.


20 sierpnia 2018 r.

Wydział Nieruchomości Urzędu Miasta Poznania odpowiedział na kolejną skargę Spółdzielni na uciążliwe skutki działania „Klubu u Bazyla”. Aby zobaczyć skan pisma kliknij tutaj.


20 sierpnia 2018 r. 

Zakończenie ankiety dotyczącej likwidacji zsypu w budynku przy ul.Jeżyckiej 48.

Kliknij aby zobaczyć raport.


8 sierpnia 2018 r.

W dniach od 10 sierpnia do 10 września S.M.”BLOK” przeprowadzi deratyzację czyli odszczurzanie w budynkach: Jeżycka 48, Norwida 15,17 i 19.

Aby nie dostarczać nieświadomie pokarmu szczurom wszyscy mieszkańcy są proszeni o:

  1. Nieprzechowywanie żywności w piwnicach.
  2. Niepozostawianie jakiejkolwiek żywności na terenie osiedla.
  3. Niewyrzucanie jakiejkolwiek żywności przez okno.
  4. Wysprzątanie i uporządkowanie posiadanych piwnic.

W piwnicach zostaną wyłożone trutki na szczury i w związku z tym prosimy uważać na dzieci i zwierzęta domowe aby nie dotykały, nie spożywały i nie niszczyły trutek.

Wysprzątanie i uporządkowanie posiadanych piwnic utrudni szczurom zagnieżdżanie się.

Przez cały miesiąc będą wyłożone wysokiej jakości trutki, po spożyciu których zatruty szczur ulega mumifikacji (wysuszeniu), co eliminuje nieprzyjemne skutki rozkładu nieżywych zwierząt.

 


27 lipca 2018 r.

W dniu 17 lipca w siedzibie Spółdzielni odbyło się zebranie z mieszkańcami dotyczące remontu instalacji elektrycznej i likwidacji instalacji gazowej w budynku przy ul.Mylnej 58 z powodu zbyt malej ilości kanałów wentylacyjnych. Prace muszą być przeprowadzone bardzo pilnie.

Mieszkańcy wypełniają wnioski „W-DO” o zwiększenie mocy przyłączeniowej energii elektrycznej do ENEA Operator S.A. Poznań do dnia 30 lipca 2018 r. i składają je w Spółdzielni.

 

 


23 lipca 2018 r.

Jak podaje jeden z portali Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR), które przygotowało projekt. Efektem przekształcenia jest wyeliminowanie problemów z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

„Jesteśmy już jedną nogą w rzeczywistości bez gigantycznych i niespodziewanych podwyżek opłat za użytkowanie. Rozwiązujemy problemy z użytkowaniem wieczystym. Odpowiadamy na potrzeby społeczeństwa. Na potrzeby 2,5 mln użytkowników wieczystych, którzy nie mieli pełnego prawa, nie mieli własności do działek leżących pod ich mieszkaniami” – powiedział minister Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Przyjęta ustawa będzie dotyczyła nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. To umożliwi stopniową likwidację użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe, podał także resort.

„Dzięki ustawie od 1 stycznia 2019 roku wszyscy, którzy w Polsce posiadają mieszkanie albo dom, będą ich pełnymi właścicielami. Zabezpieczyliśmy środki na potrzeby ksiąg wieczystych i sądownictwa, tak by ta operacja przebiegała sprawnie” – dodał wiceminister Artur Soboń. 

Ustawowe przekształcenie prawa do gruntu rozwiązuje problemy z przekształceniem na podstawie dotychczasowych przepisów i problemy powstające przy aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe. Rozwiązania mają charakter kompleksowy. Obejmuje wszystkich użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, czytamy dalej.

Ustawa zakłada odpłatność na poziomie zapewniającym właścicielom gruntów dochody porównywalne do wynikających z dotychczasowego systemu opłat za przekształcenie praw użytkowania wieczystego. Przewiduje też waloryzację opłat po przekształceniu. W przyszłości trudniejsze będzie powstawanie współużytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. „Opóźnione” przekształcenie nastąpi z dniem oddania budynku do użytkowania. Ustawa znacznie ograniczy przypadki ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe.

Link do strony Senatu: https://www.senat.gov.pl/wydarzenia/art,4885.html

Link do treści ustawy: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/druki/900/910.pdf

 


23 lipca 2018

26 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni „BLOK”.  Protokół jest zamieszczony na naszej Stronie głównej.