SM „BLOK” jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości przy ul. Norwida 15, 17, 19 i Jeżyckiej 48.
W dniu 03.04.2018 r. Spółdzielnia otrzymała pismo od Urzędu Miasta Poznania wyjaśniające możliwości przekształcenia prawa własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego.

Tutaj można pobrać skan pisma.