Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” uprzejmie informują PT Mieszkańców, iż 29 stycznia 2018 roku rozpoczyna się w naszej Spółdzielni badanie lustracyjne za lata…